راه طی شده و هشدارهایی که شنیده نشد!

bazargan002

ن. عزیزی

بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق، متأثر از اندیشه و آموزه‌های مهندس مهدی بازرگان، به نتایجی رسیدند و بحث‌هایی درانداختند که نه تنها قرابتی با بنیان‌های فکری بازرگان نداشته که در برخی موضوعات و مسائل تناقض اساسی با تفکر بازرگان دارند. این‌که یک نظریه یا ایده بی‌نهایت نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی دارد، یک امر بدیهی است که در طول تاریخ تفکر بشر، مکرر و اثبات‌شده است. پس این‌که یک نظریه نقیض خود را در دلش بپروراند و وجوه ابطال‌کننده را با خود حمل کند نیز امری بدیهی است. اما اکنون و در این مقال نمی‌خواهیم به این موضوع مهم شناخت‌شناسی بپردازیم. تنها می‌خواهیم بدیهی و طبیعی بودن این‌که ممکن است کسانی به هر علت یا دلیلی از یک نظریه یا ایده، نقیض آن را استنباط کنند را یادآوری کنیم. بنابراین برخی از استنباطات و دریافت‌های بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین از ایده‌ها و نظریات و آموزه‌های معلم خود نیز در تضاد و تناقض اصولی است. یکی از این دریافت‌ها، دریافتی است که از نظریهٔ «راه طی شده» ی بازرگان داشته‌اند. مهم‌ترین خطای این جوانان ۳۰ ساله از آموزه‌های معلم خود این بوده که گمان می‌کرده‌اند بازرگان باورمند است که «راه بشر به راه انبیاء ختم می‌شود.» این خطای بزرگ البته خطاهای دیگری در پی خود دارد که به برخی از آن‌ها در این مقال مختصر اشاره می‌کنیم.

اما فعلاً ببینیم که به طور مختصر دریافت خطای شاگردان از نظریه آموزگار چه بوده است؟ مجاهدین بنیان‌گذار و متعاقب آن‌ها، دیگرانی که در کلاس‌های آموزشی چند نفره، کتب بازرگان را با هم می‌خواندند، به این نتیجه رسیده بودند که بشر در مسیر تکامل خود نهایتاً به آنچه خواهد رسید که انبیاء گفته‌اند و معتقد بودند که راه بشر در نهایت به راه انبیاء می‌رسد. در سیر کتاب «راه انبیاء، راه بشر» نتیجه می‌گیرند که «بشر در هر قدمی که در نردبان تکامل برمی‌دارد، اعم از مسائل نظری و عملی به سوی مکتب انبیاء نزدیک‌تر می‌شود.» اصلی و اولیه‌ترین خطای شاگردان جوان این است که گمان می‌کنند، آموزگار راه بشر را از راه انبیاء جدا می‌داند. حال آن‌که بازرگان در مقدمهٔ کتاب راه طی شده می‌گوید: «بشر در سیر تکاملی خود، راهی جز راه انبیاء نپیموده و روزبه‌روز به مقصد آن‌ها نزدیک می‌شود. اما خواهید دید فاصله به قدری زیاد است و انبیاء آن‌قدر جلوتر از مردم و بزرگ‌ترین نوابغ رفته‌اند که بشریت سال‌های سال باید رنج ببیند و پیش برود تا رشد کافی برای درک صحیح معانی و اجرای درست مقاصد آن‌ها احراز نماید.» (بازرگان، ۱، ۲۲)

انبیاء و بشر دو راه مجزا و منفک از یکدیگر ندارند که در مسیر تکامل بر هم منطبق شوند. راه انبیاء و بشر یکی است و بشر راهی جز راه انبیاء نپیموده است. انبیاء خود بشرند و جزئی از تاریخ انسان‌اند که رقم زنندهٔ تحولات عظیمی هم بوده‌اند. در واقع انبیاء بخشی از اصلی‌ترین سازندگان تاریخ و راه بشر بوده‌اند و بشر در برهه‌ها و برش‌های بزرگی از تاریخ در مسیر انبیاء گام گذارده است. پس راه انبیاء از راه بشر جدا نیست که بر هم منطبق شوند. این درک بشر از آموزه‌های انبیاء است که در مسیر تکامل با واقعیت و حقیقتِ آنچه پیامبران آورده‌اند منطبق و به آن نزدیک‌تر می‌شود. در واقع بشر مسیری را طی می‌کند و به مقصدی می‌رسد که پیامبران پیش از این طی کرده و به مقصد رسیده‌اند. اما این طی طریق خطی نقطه‌چینی از نقطهٔ الف به ب نیست. پر است از پیچ‌وخم و زیر و بم، گاهی انقلاب به عقب می‌کنند و گاهی به جلو، گاهی پیش می‌روند و گاهی پس! حرکت بشر در بستر تاریخ حلزونی است. با این‌که مملو از پیچ‌وخم و فرازوفرود و عقب و جلوست اما در سطح کلی و کلان جهتش به جلو و سیرش صعودی است. هدف بعثت انبیاء «خدا و آخرت» است و انسان از دیرباز تاکنون متأثر از آموزه‌های انبیاء به این دو اصل باورمند بوده است. باور به خدا و آخرت که هدف و مقصد انبیاء است از دیرباز در تمدن‌های متعدد و مختلف بشر دیده می‌شود، منتها آنچه جدید است و متناسب با رشد و تکامل جوامع انسانی رشد می‌کند و به انبیاء نزدیک می‌شود، درک و دریافت منطقی و عقلانی از خدا و آخرت است. بازرگان خود در کتاب راه طی شده به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «دین‌داری یا اصل اعتقاد و مخصوصاً ملاحظه از یک حاکم خارجی، به طوری که در فصل بعد توضیح بیشتر خواهیم داد، از ابتدا در فطرت بشر بوده است و در ضمن آیات گذشته، قرآن خلاصهٔ تعلیمات پیغمبران سَلَف مانند نوح و صالح و غیره را بیان می‌فرماید و دیدید هیچ جا پیغمبران نمی‌گفتند: مردم خدایی را بپرستید. آن‌ها ابداً دعوت به پرستش و قبول دین نمی‌کردند. بلکه می‌گفتند: جز خدای یگانه چیز دیگر را نپرستید!» (بازرگان، ۱، ۷۲) پس آنچه که در فطرت بشر هست و در تاریخ بشر نمودها و نمونه‌های بسیاری از باورمندی به آن وجود دارد، پدیده‌ای نیست که انسان با علم و در مسیر تکامل به آن نزدیک شود. بلکه درک و دریافت از آن با رشد علم دچار رشد و تکامل می‌شود و بشر به درک انبیاء از حقیقت توحید و معاد نزدیک می‌شود. «خلاصه آنکه علم، اشتباهات و خرافاتی را که به دین چسبیده بود پاک کرد و آن تصویر غلطی را که مردم در لباس دین ولی به اعتبار افکار قدیم از دنیا و حقایق عالم می‌نمودند، باطل کرد.» (همان، ۹۸) بنابراین است که بازرگان تلاش می‌کند با استناد به نظریه‌های علمی، درکی مبتنی بر خرد و عقلانیت دورانی از خدا و آخرت ارائه دهد، و هشدار می‌دهد که این درک البته نسبی است و ممکن است خطا باشد، چون علم پدیده‌ای نسبی و متغیر، و تحول و تکامل یابنده است. علمی که می‌تواند خرافات را از دین بزداید و ما را به درک درست از اصول دین نزدیک کند، اگر مطلق شود خود می‌تواند به یکی از عوامل اصلی انحراف از دین و توحید تبدیل شود. بنابراین است که بازرگان هشدار می‌دهد استفاده از علم برای فهم دین به ما کمک می‌کند، اما اگر دست‌آوردهای علم را مطلق کنیم دین را ضایع و ذائل می‌کند. «ایراد در این نیست که مؤمنین برای درک اصول دین خود و اثبات حقانیت آن متوسل به علوم زمان شده‌اند. بهترین راه چنین بوده است. ایراد در این است که، چرا متوجه امکان خطاها و نواقص علم نبودند و آن را جزو دین کردند و خود را در اشتباهات علمی و وهمی منجمد نمودند و سدی در مقابل جریان طبیعی و پیشرفت دین ایجاد کردند. از این بدتر آن‌که هنوز هم بعضی‌ها دو دستی به علوم و اشتباهات قدیم چسبیده و حاضر نیستند آن‌ها را از دین جدا سازند!» (همان، ۱۰۵) پس یکی از اشتباهات شاگردان جوان و چریک بازرگان این بود که گمان می‌کردند استاد راه انبیاء و بشر را از هم جدا می‌داند و بشر در نهایت و با اتکا به دست‌آوردهای علمی به راه انبیاء می‌رسد.
خطای دوم این بود که گمان می‌کردند، راه انبیاء، راهی است به موازات علوم بشری منتها در مسیر و مداری دیگر و با ارتقای کیفی‌تر که بشر در نهایت به آن می‌رسد. بنابراین بود که تلاش کردند از دل دین و قرآن روش‌های علمی و فلسفی بیرون آورند. شناخت‌شناسی، روش‌شناختی، دیالکتیک، تضاد، هستی‌شناسی، نظریهٔ تکامل، روش علمی قرآن و... موضوعات و مباحثی بودند که در آثار خود به آن‌ها پرداختند. این در حالی بود که مهندس بازرگان به صراحت در کتاب راه طی شده تاکید کرده بود که: «دین و علم در عین ارتباط و احتیاجی که به یکدیگر دارند، لازم است هر یک استقلال خود را حفظ کنند. مطالب و احکام دین هر قدر با بصیرت و دقت و روی موازین علمی شناخته شود و عمل گردد، البته بهتر است. ولی چون علم قهراً دچار اشتباه و نقص است و دائماً در حال اصلاح و تکمیل می‌باشد، نمی‌تواند ملاک قاطع ثابت دین باشد و دین را نباید در قالب معلومات زمان اسیر و میخ‌کوب نمود.» (همان، ۱۰۵) وی حوزه و هدف دین را مستقل از حوزهٔ علم و فلسفه و دانش و دست‌آوردهای بشری می‌داند و درجای‌جای آثارش و به فراخور موضوع تأکید می‌کند پیامبران نیامده‌اند به ما علوم فیزیک و هواشناسی و شیمی و اخترشناسی و... بیاموزند. در کتاب «باد و باران در قرآن» که موضوعی کاملاً علمی است و در آن تلاش می‌کند با اتکا و استناد به دست‌آوردهای علمی به فهم و درک برخی آیات قرآنی بپردازد، تاکید می‌کند «قرآن نخواسته است اصول و قوانین فیزیک تدوین نماید، یا هواشناسی به ما تعلیم دهد.» (بازرگان، ۴، ۲۴۵) در جایی دیگر از همان کتاب با تاکید مؤکد می‌گوید: «همان‌طور که در مقدمهٔ کتاب عرض شد، قرآن کتاب هواشناسی نیست و برای تدریس علوم و فنون زندگی که عقل‌رس و وظیفهٔ بشر است نیامده است. خداوند پیغمبر را مبعوث نکرده است که به ما طبیعیات بیاموزد، تعلیم خیاطی و طرح لباس خاصی برای مسلمانی بدهد و یا سبک معماری مساجد را تعیین کند.» (همان، ۳۰۱ و ۲) اما شاگردان جوانش به این هشدار توجه نکردند و در تلاش شدند که از قرآن اصول علمی، روش و نظریهٔ اقتصادی و اجتماعی و... درآوردند. و از آنجا که گفتمان چپ مارکسیسم در جهان مسلط بود، تلاش کردند که از قرآن و اسلام اصولی شبیه به ماتریالیسم دیالکتیک، با این تفاوت که به جای ماتریالیسم مذهب را بگذارند، درآورند. به قول بزرگی آموزه‌های مارکسیسم را با رنگ و لعاب آیات و روایت به عنوان آموزه‌های دینی پذیرفتند و آموزش دادند. این در حالی بود که مهندس بازرگان به طور جدی با چنین روشی مخالف بود و با روشی شبیه به مارکسیسم به‌طریق‌اولی مخالفت می‌کرد.
خطای سوم که سنتز این دو خطا بود و به مراتب بزرگ‌تر و فاجعه‌بارتر از آن‌ها این بود که خود را نوک پیکان تکامل دیدند. خطای اول این بود که گمان می‌کردند انبیاء نه تنها در رابطه با خدا و آخرت که در همهٔ امور و شئون زندگی و از جمله علم و روش – اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، مبارزه، روابط بین‌الملل، امپریالیسم، نفت، کارترها و تراست‌های نفتی و... – در اوج هستند و انسان و دست‌آوردهای انسانی فاصله بسیاری با آن‌چه انبیاء آورده‌اند دارند. بنابر این گمان بود که خود را صاحب دست‌آوردهای عظیم انبیاء می‌دانستند و خطای سوم خلق شد که خود و دست‌آوردهای خود را در اوج تکامل می‌دانستند و گمان می‌کردند که در درک و فهم مسائل و موضوعات مبتلابه جوامع بشر فرسنگ‌ها از دیگران جلوترند و کسی به گرد پای آنان نیز نمی‌رسد. این خطای تئوریک و نظری بعد از اعدام بنیان‌گذاران و رهبران اولیه به حوزهٔ عمل و رفتار سازمانی هم کشیده شد و فاجعه به بار آورد. این در حالی بود که مهندس بازرگان این خطر را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. وی در بخش‌های اولیه کتاب راه طی شد می‌گوید: «نباید تصور کرد که چون پیغمبران همان راهی را که بشر به تدریج و به زحمت طی می‌کند، قبلاً طی کرده و به ما نشان داده‌اند، پس برای مؤمنین تنها عقیده و تمسک به دین کافی خواهد بود و توجه و پیمایش راهی که بشر متمدن از طریق علوم و صنایع یعنی فعالیت‌های زندگی طی می‌کند لازم نیست. خیر! به طوری که تجربه نشان داده است صِرفِ خواندن و شنیدن آیات و دستورات و حتی عمل کردن ظاهری و قشری به دستورهای اخلاقی کافی نیست. زیرا که فهمیدن این حقایق و اجرای صحیح دستورها رشد و تجربه و تربیت طولانی لازم دارد و این رشد و تربیت باید از همان طریق ابتلای به زندگی و تمرین حاصل شود. بسیار دیده‌ایم که تقدس توام با جهالت چه انحراف‌ها و چه خشکی و حتی قساوت قلب و خودخواهی و غروری به بار آورده است. چه وسواسی‌ها که عین کثافت بوده و چه محبت‌ها که عین خسارت و خیانت درآمده است!» (بازرگان، ۱، ۴۶)
متأسفانه این هشدار بازرگان نیز مورد توجه قرار نگرفت و از دل آن سازمان و آموزه‌ها و آموزش‌هایش، «فرقهٔ رجوی» بیرون آمد که خود را نوک پیکان تکامل می‌دانست و می‌داند و با غرور و نخوت خود و دوستانش را نابود نموده و در برهه‌ای از تاریخ جامعه و سیاست ایران را گرفتار بحرانی عمیق کرد. بحرانی که نتیجهٔ بی‌توجهی هر دو طرف به این هشدار بازرگان بود. بعد از انقلاب اسلامی دو گروه خود را نوک پیکان تکامل می‌دانستند، دو گروهی که بازرگان آنان را فرزندان «مجاهد» و «مکتبی» خطاب می‌کرد. هر دو گروه گرفتار تقدس‌بخشی به آموزه‌های مورد تأیید خود شده بودند و با گرفتار آمدن در غرور و تعصب و تجاهل به جان هم افتادند و کمر به نابودی یکدیگر بستند. شاید این آخرین هشداری بود که در آن بازرگان جوانان مغرور و بی‌تجربه و کم‌سواد را مخاطب قرار داد و از آن‌ها خواست که ایران را به سمت ویرانی و نابودی نبرید. در این هشدار بود که گفت: «خلاصه آنکه هردوی شما مجاهد و مکتبی اگر مرا پدر خود ندانید و پشت کنید، من شما را فرزندان خود می‌دانم. گوشتان را می‌کشم و رویتان را می‌بوسم؛ هر دو، فرزندان این آب و خاک و این انقلاب هستید. درافتادنتان با یکدیگر خانه‌مان را خراب می‌کند و می‌سوزاند، خودتان را بیچاره و آواره می‌کند و بیگانگان را همه‌کاره. انقلاب ما اگر جوانان برومندش چون شما را از دست دهد و از ایران ما یک لبنان سراسر خاک و خون درست کند، چه چیز برایمان باقی خواهد ماند؟ به عنوان پیر خانواده که به فضل خدا هنوز توان و تمنا دارد این مطالب را با شما در میان می‌گذارم و اگر به پدری قبولم دارید، می‌خواهم که در روزنامه‌های مجاهد و جمهوری اسلامی درج کنید. وقتی هرکدام برادر دیگر را منافق، مرتجع، مزدورِ امپریالیسم یا توطئه‌گر می‌خوانید، اشتباه می‌کنید و نسبت بی‌جا به هم می‌دهید، زیرا که هر دو یک‌پارچه آتش و جنبش هستید و هر یک در طریق و تفکر خود یک انقلابی مخلص پرشور جانباز است. یکدیگر را گروهک نخوانید. مجاهدین عدهٔ قلیل نیستند نفوذ عجیب در دختر و پسرهای دانش‌آموز و دانشجو و در مدارس دارند. مکتبی‌ها نیز هم فراوان‌اند، هم فداکار، متشکل و مجهز و ستون فقرات انقلاب. منحرف هستید اما نه منافقید، نه مرتجع و نه مزدور اجانب. اصلاً این چه حرفی است که هرکس با ما اختلاف داشت به‌جای آنکه بگوییم در اشتباه یا خطاکار است، بگوییم مزدور دشمنان است. با چنین طرز فکر انکارِ حیثیت ملی و شخصیتِ اسلامی و استعداد خودکفائی را می‌کنیم. اگر نسلی و کسانی زیاد از این ملت و امت به وجود آمده است که احراز شخصیت و استقلال کرده، با اراده و ایمان و شهادت، حماسهٔ انقلاب را اثبات می‌کنند، چرا فقط آنچه که مثبت و معجزه و خوب است را از خود و خدا بدانیم ولی آنچه را که منفی و بدی است از خارج خود بدانیم.» (بازرگان، ۲۲، ۴۷۸ و ۹)

منابع:
۱ – مهندس مهدی بازرگان، مجموعه آثار (۱)، نشر اینترنتی بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

۲ – سازمان مجاهدین خلق، راه انبیاء، راه بشر، بی‌جا، بی‌تا

۳ – مهندس مهدی بازرگان، مجموعه آثار (۴)، نشر اینترنتی بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

۴ – مهندس مهدی بازرگان، مجموعه آثار (۲۲)، نشر اینترنتی بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
جاسوسی فعالان محیط زیست و خیانت خیرین مدرسه ساز!
رضا علیجانی: وقتی رهبران یک کشور توهم توطئه داشته باشند همین امر به بدنه امنیتی...
IMAGE
راه حل را از یک جای دیگری از یک گروه مستقلی باید آغاز کرد
بخش هایی از نطق دکتر عبدالکریم سروش در مورد اعتراضات سراسری در ایران: خیلی عجیب...
IMAGE
دکتر سیدامامی؛ قتل، نه خودکشی
مرتضی کاظمیان: دکتر کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی و علوم‌سیاسی، و کنش‌گر...
IMAGE
انتخاب “پوشش”، حق زنان است
نرگس محمدی: سال‌هاست “پوشش زنان”، دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم...
خوش خدمتی یک قاتل! در پاسخ به یاوه سرایی های جلال الدین فارسی درمورد امام موسی صدر
علیرضا کفایی: جلال‌الدین فارسی مجدداً سخنان قبلی خود علیه امام موسی صدر و میرحسین...
IMAGE
روایت یک وکیل فرانسوی از مرحوم قطب‌زاده و آقای خمینی در پشت صحنه انقلاب
سی و هشت سال پس از سقوط رژیم شاه، کریستیان بورگه (Christian Bourguet)، وکیل فرانسوی از نقشش...
IMAGE
دو دشمن مصدق برای غلبه بر یکدیگر به مصدقی های دوران خویش روی آورد
علی نظری: برنده و بازنده بازی شطرنج انقلاب ۵۷، شاه یا امام؟ امروز که در ایام سالگرد...
IMAGE
توضیحات مهندس توسلی، درباره ارتباط نهضت آزادی با آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب
به گزارش خبرنگار امتداد، محمد توسلی در همایش بازرگان و انقلاب اسلامی که به همت...
IMAGE
ضرورت بازنگری قوانین مربوط به آزار جنسی
صدیقه وسمقی: آزار جنسی یکی از تهدیدات نگران‌کننده علیه کودکان به‌شمار می‌رود....
IMAGE
حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری
محسن کدیور: مهدی کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. وی در ۲۱...

مصاحبه ها

IMAGE
احمد خمینی به دنبال رهبری آینده بود
پرونده ویژه زیتون در گفت‌وگو با حجت الاسلام حاج احمد منتظری: زیتون-احسان...
IMAGE
«اهداف مطرح شده در انقلاب ، عینیت پیدا نکرد»
گفتگوی دکتر حبیب الله پیمان با انصاف نیوز: «حبیب‌الله پیمان»، فعال سیاسی، ضمن...
IMAGE
ضرورت اصلاح قوه قضاییه
گفتگوی روزنامه اعتماد با محمد جواد فتحی، نماینده مجلس:   درحالی که رییس قوه قضاییه...
IMAGE
سنگ بنای «سپاه» صبح 23 بهمن گذارده شد
گفت و گوی روزنامه سازندگی با مهندس محمد توسلی: بیست‌وسوم بهمن 1357 اولین روز پیروزی...
IMAGE
گفت و گوی جوادکاشی با پیمان؛ رادیکالیسم،با حفظ ارزش‌های بنیادین لیبرالیسم
گفت وگوی ایران فردا با دکتر حبیب الله پیمان: ایران فردا - (محمدجواد...
IMAGE
دولت موقت قراردادهای اتمی را فسخ نکرد بلکه آنها را معلق گذاشت؛ گفتگو با فریدون سحابی
گفت‌و‌گوی «نسیم بیداری» با دکتر فریدون سحابی: دکتر فریدون سحابی (۱۳۱۶) استاد...
IMAGE
دولت باید در مسائل سیاسی و اقتصادی قاطعیت به خرج دهد
گفتگوی محمد بسته نگار با اعتماد آنلاین: محمد بسته نگار در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین...
IMAGE
روایت هرمیداس باوند از دستاوردها و ناکامی های انقلاب ۵۷ در گفت وگو با «ابتکار»
گفتگوی ابتکار با دکتر هرمیداس باوند: ایران به خودی و غیرخودی تقسیم شده است. وقتی...
IMAGE
کروبی مشکلات دهه ۶۰ را نفی نکرده است
نامه‌ی مهدی کروبی در گفت‌وگو با اردشیر امیرارجمند: زیتون: مازیار بهرامی: نامه...
IMAGE
مردم هنوز تحولی در شهرداری ندیده‌اند
گفت‌وگوی روزنامه وقایع اتفاقیه با مهندس محمد توسلی، اولین شهردار تهران پس از...