حمایت راهبردی از میانه‌روها: چرا اصلاح‌طلبان از محافظه‌کاران‌ میانه‌رو حمایت می‌کنند؟

عماد بهاور

emad behavar jadid

 

این روزها سوالات زیادی مطرح می شود که چرا نیروهای محذوف از حاکمیت باید در عرصه رسمی سیاسی مشارکت داشته باشند؟ مثلا چرا باید در انتخابات از کاندیدایی حمایت کنند و رای دهند؟ چرا باید اعتبارشان را خرج محافظه کارانی کنند که پیش از آن چندان قرابتی با ایشان نداشتند؟ و آیا با چنین کاری پایگاه و سرمایه اجتماعی خود را از دست نخواهند داد و هویت سیاسی شان مخدوش نخواهد شد؟ عمری آبرو را که به قیمت تحمل رنج فراوان اندوخته‌اند، چرا باید به پای کسانی بریزند که یک شبه همه را بر باد می دهند و آن ها را در پیشگاه ملت روسیاه می‌کنند؟ چرا باید گروه هایی چون نهضت آزادی، اعتبار پنجاه ساله خود را خرج محافظه‌کارانی کنند که هیچ سنخیتی با ایشان ندارند؟
و نیز بسیار بیش‌تر سوال می شود که فایده ماندن در بیرون از حاکمیت چیست؟ چرا نباید راهکاری برای بازگشت به درون حاکمیت جست؟ مگر نمی توان اعتماد حاکمیت را جلب کرد و باردیگر بر کرسی دولت و مجلس نشست؟ آیا اصلاحات همان اعتدال نیست؟ پس فرق ما با محافظه کاران اعتدالگرا در چیست؟ آری، می توان و بسیار نیز بهتر است که به جای آن که پایگاه اجتماعی خود را خرج اصولگرایان کنیم، به هرطریق ممکن و با جلب اعتماد و رضایت حاکمیت، خود دوباره بر کرسی‌های رسمی قدرت تکیه زنیم. این البته به صواب نزدیک‌تر است، چراکه خارج از حاکمیت کاری از پیش نمی توان برد. می توان بدون آن‌که پا در کفش صاحبان قدرت کنیم، راه بهبودخواهی و اصلاح امور اقتصادی در پیش گیریم. بیرون از حاکمیت چه کاری می توان کرد جز شکایت کردن و ناله سر دادن؟ ما به قوام بیشتر احتیاج داریم تا مصدق. چه فایده که مانند نهضت آزادی بیرون از حاکمیت نشسته و تنها نظاره‌گر کنش‌های دیگران باشیم؟ پس برای آن‌که به «سرنوشت نهضت آزادی» دچار نشویم، باید به هر طریق ممکن راهی به درون حاکمیت بجوییم.
سوالاتی از سنخ پاراگراف‌های اول و دوم، هردو از سر فقدان استراتژی و هدف طرح می شوند. گروه اول شاید نمی دانند که پاسخ مطلوبشان یا به تقابل می انجامد یا به انفعال؛ درحالی که نه توان تقابل دارند و نه راهی برای خروج از انفعال می شناسند. آن‌ها در هدف دموکراسی‌خواه‌اند اما راهبردی برای رسیدن به این هدف ارائه نمی‌دهند؛ یا در دام تقابل می‌افتند یا در وضعیت انفعال قرارمی‌گیرند که البته هیچ کدام به دموکراسی ختم نمی‌شود. این‌ها هدف دارند اما استراتژی ندارند.
تاکتیک گروه دوم که البته به آن به مثابه استراتژی می‌نگرند، ورود به حاکمیت با هدف اصلاح از درون است. راه ایشان البته جز به محافظه‌کاری نمی‌انجامد و دیگر اصلاح طلب محسوب نمی شوند، چراکه اصلاح طلبی را به بهبودخواهی فروکاسته‌اند و تنها به دنبال اصلاح اقتصادی و بروکراتیک هستند؛ بنابراین مهم‌ترین هدف اصلاح طلبی را که تقویت ساختارهای دموکراتیک و توسعه سیاسی است، گم می‌کنند.
گروه اول برای حفظ سرمایه خود آن را خرج نمی‌کند و سرمایه ا‌ی که راکد بماند به تدریج بی ارزش می‌شود و به هیچ کار نمی‌آید. گروه دوم نیز سرمایه اش را در بازاری خرج می‌کند که خریداری ندارد و یا قماری می‌کند که همه چیز را می‌بازد.
نتیجه آن‌که تمام حالات فوق به نفع نیروهای تمامت‌خواه تمام می‌شود: آن‌ها که در دام تقابل افتاده‌اند سرکوب می‌شوند؛ آن ها که منفعل شده‌اند تحت کنترل به حساب می‌آیند و آن‌ها که دموکراسی‌خواهی را کنار گذاشته و بهبودخواه شده‌اند، عملا درخدمت نیروهای ضددموکراسی برای تثبیت موقعیتشان قرار می‌گیرند.
گزینه سوم: اصلاح‌طلبی جامعه‌محور
در این میان اما، گزینه سومی نیز وجود دارد که «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» نام دارد. اصلاح طلبی جامعه‌محور تنها راه اصلاح‌طلبی را «اصلاح‌طلبی از درون» و از طریق راه‌یابی به درون حکومت نمی‌داند و البته این راهبرد نه از سر عافیت‌طلبی یا استیصال، که از روی آگاهی و با پذیرش تبعات آن انتخاب می‌شود. (همگان می دانند که راه‌یابی به درون حاکمیت بسیار آسان‌تر از فعال ماندن بیرون از آن است.)
به باور اصلاح طلبان دموکراسی‌خواه و جامعه‌محور، اصلاح‌طلبی خارج از حاکمیت، هم ممکن و هم موثر است. آن‌ها تنها مظهر «قدرت» را قدرت حکومتی نمی‌دانند. قدرت اجتماعی مفهومی شناخته شده‌ است که در مدل‌های جدید سیاست‌ورزی در عرصه عمومی مطرح می‌شود. در تمام موضوعات جدید درباره کنش‌های جمعی اجتماعی (مانند جنبش‌های اجتماعی جدید و شبکه‌های اجتماعی)، بحث چگونگی شکل‌گیری قدرت اجتماعی خارج از حیطه و تسلط دولت مطرح است.
این دسته از نیروهای سیاسی سوالی مهم مطرح می‌کنند: کسی که ممنوع التصویر است و در شرایط حصر نسبی قرار دارد و نه هیچ جایگاهی درون حکومت برایش متصورند و نه اطرافیانش نفوذ چندانی در حکومت دارند، اگر چنین فردی به اشاره ای یا با تکرار جمله ای رییس جمهور تعیین کند یا ترکیب نمایندگان مجلس را تغییر دهد، آیا صاحب قدرت محسوب نمی‌شود؟ مگر معنای قدرت توانایی اعمال اراده بر دیگری برای ایجاد تغییر در رفتار یا تصمیم او نیست؟ آیا کنش فرد مذکور به تغییرات گسترده در بالاترین سطوح استراتژیک تصمیم گیری در زمینه اقتصاد و روابط بین الملل نیانجامید؟
پاسخ به این دسته سوم از سوالات تبیین کننده نوع دیگری از سیاست ورزی و کنش‌گری مدنی است که برخی از اصلاح‌طلبان دموکراسی‌خواه در پیش گرفته‌اند. بنابراین و از زاویه دید این دسته از اصلاح طلبان تنها راه برای کنش اصلاح‌طلبانه موثر، ورود به قدرت و حکومت نیست. می توان از خارج از حکومت بر معادلات قدرت تاثیر گذاشت و در سیاست‌گذاری‌ها تغییر ایجاد کرد. برای این کار دیگر لازم نیست هویت و مشی اصلاح‌طلبانه و دموکراسی‌خواهانه خود را کنار گذارد و نقش بروکرات‌های بهبودخواه را بازی کرد.
این‌ها همه البته به معنای نادیده‌گرفتن نقش محافظه‌کاران میانه‌روی داخل حکومت و اعتدال‌گرایان بهبودخواه نیست. این‌جاست که یکی از کارویژه‌های مهم اصلاح‌طلبان جامعه محور آشکار می‌شود: کنش در عرصه عمومی برای بسیج پایگاه اجتماعی خود در جهت حمایت از بهبودخواهان و میانه‌روهای داخل حاکمیت.
همانطور که گفته‌اند پروژه نیروهای میانه‌رو و بهبودخواه داخل حاکمیت نرمالیزاسیون وضعیت بحرانی و تدارک زیرساخت‌های لازم برای توسعه است. این نیروها را باید از میان محافظه‌کاران جذب کرد نه از میان اصلاح طلبان و اتفاقا جذب و تقویت این نیروها از سوی اصلاح‌طلبان مدیریت می‌شود. پروژه اصلاح طلبان دموکراتیزاسیون است و تقویت نیروهای میانه رو داخل حاکمیت نیز یکی از مراحل دموکراتیزاسیون به حساب می‌آید. بنابراین حمایت از محافظه‌کاران میانه‌رو داخل حاکمیت از کارویژه‌های استراتژیک اصلاح‌طلبان جامعه محور در راستای پیش‌برد پروژه دموکراتیزاسیون است.
نتیجه آنکه می‌توان اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه باقی ماند بدون آن که لزوما حیات سیاسی خود را منوط به ورود به داخل حاکمیت تعریف‌کرد. کنش در عرصه عمومی با هدف تاثیرگذاری برقدرت رسمی، نوعی از سیاست ورزی در دنیای جدید است که قواعد خاص خود را دارد و بازیگران زبده و ماهر می‌طلبد. بازیگرانی که نه در دام تقابل می افتند و نه در باتلاق انفعال؛ حتی دیگر لازم نیست که به قیمت ورود به داخل حاکمیت، هویت اصلاح‌طلبانه خود را فراموش و نقش بهبودخواهان بروکرات را بازی کنند.
منبع: هفته نامه ملت و دولت

این روزها سوالات زیادی مطرح می شود که چرا نیروهای محذوف از حاکمیت باید در عرصه رسمی سیاسی مشارکت داشته باشند؟ مثلا چرا باید در انتخابات از کاندیدایی حمایت کنند و رای دهند؟ چرا باید اعتبارشان را خرج محافظه کارانی کنند که پیش از آن چندان قرابتی با ایشان نداشتند؟ و آیا با چنین کاری پایگاه و سرمایه اجتماعی خود را از دست نخواهند داد و هویت سیاسی شان مخدوش نخواهد شد؟ عمری آبرو را که به قیمت تحمل رنج فراوان اندوخته‌اند، چرا باید به پای کسانی بریزند که یک شبه همه را بر باد می دهند و آن ها را در پیشگاه ملت روسیاه می‌کنند؟ چرا باید گروه هایی چون نهضت آزادی، اعتبار پنجاه ساله خود را خرج محافظه‌کارانی کنند که هیچ سنخیتی با ایشان ندارند؟

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
چشم انداز پارلمان شهري
مهندس محمد توسلی:  در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا،...
IMAGE
" بازرگان طرفدار تز اسلام منهای روحانیت نبود"
علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که خبرگزاری ایسنا آن را...
IMAGE
وفاق ملّي، راهبرد تقابل با بحران­ها، بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون حملات تروریستی تهران با امضای دکتر ابراهیم یزدی
میزان: نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای با امضای دکتر ابراهیم یزدی، عملیات...
کاسبی تروریسم
سید مصطفی تاجزاده : اول ۱٫منطقی ترین و طبیعی ترین عکس العمل هر ایرانی برابر عملیات...
هیچ کس از نقد خود کم نشد!
تقی رحمانی: بعد از سخنان رهبری نظام در روز «چهارشنبه خونین» و نقدهای گوناگون به...
چرا رهبری «آتش به اختیار» می‌دهد؟
مرتضی کاظمیان : «من به همه‌ی آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در...
با تروریسم چه باید کرد؟
فرخ نگهدار: ۱. طرح مساله  انتظار عمومی این است که در روزها و ماه ها و سال های آتی...
IMAGE
تنش میان عربستان و قطر در سه پرده
کریم پورحمزاوی:   پرده اول تاریخ دولت کنونی قطر و سیاست‌های اقتصادی و داخلی و...
IMAGE
اطلاعات روحانی و مراسم سحابی‌ها و صابر
مرتضی کاظمیان: مراسم بزرگداشت این سه مشعل ایران‌دوستی، قرار بود در تالار انجمن...
IMAGE
حبیب‌الله آشوری و «جنگ عمامه»
حسن یوسفی‌اشکوری: نمی‌دانم چه رخ داده که این روزها بار دیگر برخی در ایران نبش قبر...

مصاحبه ها

IMAGE
پاسخ به مطالبات تاریخی و نیاز مردم، گفتگوی شرق با مهندس محمد توسلی
پس از برگزاری انتخابات پرشور شورای شهر دو موضوع مهم در اولویت گروه‌های مختلف قرار...
IMAGE
استعفا از شوراي شهر نقض رأي مردم تلقي مي شود
گفت و گو با محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از انقلاب: انتخاب شهردار تهران، اين...
IMAGE
انتظارات از منتخبان پنجمین شوراهای شهری، گفتگو با مهندس محمد توسلی
گفت و گو با محمد توسلی:نگاهی به پیشینه طرح مدیریت واحد شهری مهندس محمد توسلی،...
صفایی فراهانی: انتخابات ۹۶ یک رفراندوم بود؛ روحانی موانع را به صراحت با مردم در میان بگذارد
مصاحبه ایلنا با محسن صفایی‌فراهانی:   محسن صفایی فراهانی با کارنامه‌ای از معاونت...
فائزه هاشمی: به نظر می‌رسد آقای صادق لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده
کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام...
IMAGE
مدیریت شهری نیاز به تحولات گسترده ای دارد، نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار شود
مهندس محمد توسلی در گفت‌وگو با «آرمان»: نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار...
IMAGE
نیاز به شهردار خلاق و غیرسیاسی داریم گفت‌وگو با صدیقه وسمقی؛
زیتون-ریبوار کوهستانی:انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در ایران را از...
IMAGE

روحانی توانایی بالایی برای تعامل با راس قدرت دارد، گفتگو با احمد سلامتیان
زیتون-ریبوار کوهستانی: جمهوری اسلامی ساخت سیاسی و حقوقی پیچیده‌ای دارد. این...
IMAGE
ثروت افسانه‌ای نفت به باد رفت
محسن صفایی فراهانی می‌گوید اصلاح ساختار اقتصاد ایران و ایجاد رونق اقتصادی برای...