"سلطنت طلبان و ویزای ابراهیم یزدی"

 مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در سایت "عصر ایران" نوشت:

 در پي درگذشت دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت مهندس بازرگان و از همراهان امام خميني در نوفل لوشاتو، برخي از رسانه هاي وابسته به سلطنت طلبان يا كانال هاي تلگرامي كه در هر خبري به دنبال جلب و جذب مخاطب هستند؛ دروغ هايي را به سياستمدار فقيد ايراني -كه هنوز به خاک وطن سپرده نشده- نسبت مي دهند.

 از جمله اينكه با اشاره به خودداري آمريكا از صدور رواديد براي او و اقامت اجباري در ازمير تركيه مدعي شده اند دكتر يزدي هم در سال 1358خود تلاش مي كرده آمريكايي ها به شاه ويزا ندهند و حالا چرخ گردون گشته و گشته و پس از 38 سال همان اتفاق براي خود دكتر يزدي تكرار شده است و "از مكافات عمل غافل نشو" و از اين دست حرف ها!

 آخر مگر شاه براي سفر به آمريكا به ويزا نياز داشته است؟! بحث فراتر از اين و درباره پذيرش او بوده است.

درباره اين ادعاها يا دروغ ها چند نكته را مي توان ذكر كرد:

✍️ یکم: درهمان سال 58 ايران به آمريكا هشدار داده بود كه قبول محمدرضا پهلوي كه تنها چند ماه قبل در پي پيروزي انقلابي مردمي سرنگون شده بود با ادعاي مناسبات دوستانه سازگار نيست و اين نكته هم بسيار طبيعي بود. زيرا به رغم سرنگوني رژيم پهلوي روابط دو كشور قطع نشد و سفارت آمريكا در تهران به فعاليت خود ادامه داد.

✍️ یک هفته بعد از پيروزي انقلاب البته عده اي درصدد اشغال سفارت برآمدند؛ ولي با دخالت دكتر يزدي كه آن موقع معاون نخست‌وزير بود و اطلاع از گرايش ماركسيستي مهاجمان آنان به بيرون رانده شدند. یک ماه بعد هم كنسولگري تبريز در معرض اشغال قرار گرفت و در آنجا هم اجازه داده نشد.

✍️ اينكه ايران هشدار دهد اعطاي پناهندگي به شاه مغاير مناسبات تازه با ايران پساسلطنت و انقلابي است؛ امري كاملا بديهي و اظهر من الشمس بود و هر وزير خارجه اي اين پيام را منتقل مي كرد.

✍️ كما اينكه اروپايي ها اوضاع را درک كردند و شاه را راه ندادند؛ درحاليكه در بهترين كشورهاي اروپايي خانه و باغ داشت.

✍️ دوم: هشدار و انذار دكتر يزدي به صورت كلي بوده و در مذاكرات الجزاير هم البته نگراني ها ابراز مي شود. اما اين یک تلاش شخصي براي درمان نشدن شاه نبوده تا 38 سال بعد تاوان دهد و گمان كنيم عرصه سياست فيلم هندي با بازي آميتاباچان و با قاعده "كارما"ست!

✍️ بلكه براي حفظ روابط دو كشور و جلوگيري از تبعات بعدي بوده و اتفاقا نشان مي دهد پيش بيني دكتر يزدي تا چه اندازه دقيق و درست بوده است. كمااينكه شاه را با اسم مستعار پذيرفتند و اندک زماني بعد سفارت امريكا در تهران اشغال شد و خود آمريكايي ها ناچار شدند او را اخراج كنند و وضعيت بسيار بدتري پيدا كرد و روابط ايران و امريكا هم به چنان ورطه اي افتاد كه 38 سال است از سر گرفته نشده است.

✍️ سوم: گابريل كارسيا ماركز، مشهورترين نويسنده تمام نيمه دوم قرن بيستم و برنده نوبل ادبيات، در كتاب مشهور "يادداشت هاي 5 ساله" مي نويسد سفر شاه به آمريكا پوست خربزه اي بوده كه جمهوريخواهان و شخص ديويد راكفلر، بانکدار سرشناس آمريكايي و دوست نزديك شاه؛ زير پاي جيمي كارتر مي گذارند؛ چون مي دانستند او را گرفتار مي كند و همين اتفاق هم افتاد و گرفتارتر از گرفتار شد.

✍️ برخي از نزديكان رييس‌جمهوری وقت آمريكا البته عواقب اين پذيرش را به كارتر يادآور مي شوند؛ ولي رييس‌جمهور آمريكا تحت فشار قبول مي كند. منتها قرار مي شود شاه را با نام مستعار وارد آمريكا كنند تا رسانه ها باخبر نشوند و حتي او را در یک بيمارستان رواني بستري مي كنند تا كسي بو نبرد. حال آنكه دوستان راكفلر به طرفه العيني روزنامه ها را مطلع مي كنند و یک رسوايي بزرگ پديد مي آيد.

✍️ در خاطرات فرح ديبا هم آمده كه چون بيمارستان مخصوص بيماران رواني بوده؛ پنجره ها با آهن مسدود شده و او را كلافه كرده بود. (البته خاطرات واقعي و نه كتاب هاي ديگري كه بعنوان خاطرات منتشر شده).

✍️ ادعاي ماركز را نه راكفلر و نه هيچكس ديگر تكذيب نكرده و شهرت و آوازه نويسنده بزرگ -كه روزنامه نگار قهاري هم بود- بر كسي پوشيده نيست.

✍️ با اين اوصاف حتي اگر راست باشد كه دكتر يزدي از آمريكايي ها خواسته به شاه ويزا ندهند، صلاح او را خواسته؛ چون با اين سفر همه را گرفتار كرد و درمان هم نشد.

✍️ ضمن اينكه اساسا بيماري شاه به گونه اي نبوده كه حتما در آمريكا درمان شود و در همان مكزیک هم قابل درمان بوده. نهايت اينكه پزشک جراح اعزام مي شد.

✍️ پس اگر هم دكتر يزدي چنين چيزي خواسته باشد؛ اتفاقا صلاح شاه و ايران و آمريكا را خواسته و ديديم كه چه سفر نكبت باري شد. هم رابطه قطع شد و هم شاه را بيرون انداختند تا در نهايت در مصر عمل شود و بميرد.

چهارم: دروغ دیگر ادعای نقش دکتر یزدی در بازجویی های اول انقلاب است. هرکس بیش از 45 سال داشته باشد، به خاطر دارد که در شب 23 بهمن 1357 تلویزیون که به دست انقلابی ها افتاده بود سران دستگير شده رژيم شاه را نشان داد كه دور يك ميز نشانده شده بودند و چهره هايي از نيروهاي انقلابي و از جمله دكتر يزدي با آنها مصاحبه مي كردند.

✍️ مشهورتر و منفورتر از همه نعمت الله نصيري؛ جلاد ساواک، بود كه خود شاه او را از پاكستان فراخواند و بعنوان سردسته جنايتكاران به زندان انداخت و بختيار هم مي خواست محاكمه اش كند.

✍️ خاصه اينكه فرمان عزل دكتر مصدق را همين نصيري 25 سال قبل به خانه نخست‌وزير ملي برده بود. نفرت مردم از ساواک و نصيري به حدي بود كه وقتي مقر نگهداري او را گرفتند تا نصيري را ديدند؛ كتک زدند و با سر بانداژشده مقابل دوربين نشست.

✍️ دكتر يزدي از رييس ساواک خواست درباره شكنجه ها توضيح دهد و او مدام انكار مي كرد و مي گفت شكنجه اي در كار نبوده است. در اين هنگام آیت‌الله لاهوتی، از روحانيون مبارز و محبوب، رو به او مي كند و مي گويد مگر خودت به من سيلي نمي زدي؟

✍️ حالا اما انگار عده اي دلسوز جلاد ساواک شده اند! در خاطرات شيخ صادق خلخالي البته آمده كه دكتر يزدي دخالت مي كرده؛ اما واقعيت اين است كه براي كنترل او بوده چون در ميان اعضاي دولت موقت هيچ كس به اندازه دكتر يزدي به امام نزديک نبود و در واقع واسطه مهندس بازرگان بود براي جلوگيري از اعدام هويدا.

✍️ پنجم: سلطنت طلبان و ماركسيست ها دل خوشي از ابراهيم يزدي نداشته و ندارند. گروه اول به خاطر نقش ممتاز او در انقلاب و نزديكي به رهبر فقيد انقلاب و گروه دوم به سبب دوستي و نزديكي با دكتر چمران كه با چپ ها ميانه اي نداشت.

✍️ از اين رو، از اين دو دسته انتظار نمي رود در ستايش دكتر يزدي بنويسند. اما از مدعياني كه خود را به اين دو دسته مرتبط نمي دانند؛ پراكندن اين دروغ ها شگفت مي نمايد.

✍️ ضمن اينکه اگر هم بخواهيم اين دو واقعه را شبيه بدانيم، نمي توانيم. چون شاه در نهايت به آمريكا رفت ولي سر از مصر درآورد و در مسجد رفاعي قاهره دفن شد: درحاليكه دكتر يزدي ويزا نگرفت و به آمريكا نرفت و پيكر او را به ايران بازمي گردانند ودر اين خاک آرام مي گيرد و با اين همه تبليغ و بايكوت خبري رسمي رییس‌جمهوری كنوني ايران براي او توييت مي گذارد و تلاش هايش را مي ستايد.

✍️ ششم: او تاواني نپرداخت و به آمريكا هم مي رفت باز همين سرطان لعنتي گريبان سياستمدار كهنه كار را رها نمي كرد.

✍️ از منظري ديگر، دكتر يزدي و همفكران او و سرآمد همه آنان مهندس بازرگان در ابتدا نه سقوط كه صلاح شاه را مي خواستند و اگر به اندرزهاي اينان گوش داده بود، چه بسا گرفتار نمي شد.

✍️ بازرگان حتي جايي گفته بود رهبر منفي انقلاب شخص اعليحضرت است كه با رفتارهاي خود و بستن همه روزنه هاي اصلاح و تغييرات قانوني راهي جز انقلاب باقي نگذاشت.

✍️ آيا بهتر نيست سلطنت طلبان به جاي متهم ساختن دكتر يزدي و ديگران كه همچون ميليون ها ايراني راهي جز برانداختن سلطنت نديدند و به جاي مويه كردن به خاطر بيماري شاه به اين بينديشند كه چرا كساني جدي بودن بيماري او را تا مدت ها از خود شاه مخفي كرده بودند؟

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
بازرگان دوشادوش روحانیت نواندیش
محمد بسته‌نگار:درباره مرحوم مهندس بازرگان همین بس که وی به اتفاق آیت‌الله...
IMAGE
دینداری به شرط علم و آزادی
دکتر سید محمدمهدی جعفری:رویکرد قرآنی مهندس مهدی بازرگان برگرفته از تعالیم اولیه...
IMAGE
ب‍ازرگان، مردی که صدایش شنیده نشد
سهند ایرانمهر: امروز، سالگرد درگذشت #مهدی_بازرگان است. ‏پژوهشگر قرآن، نخستین...
IMAGE
پيام راهبردي بازرگان براي امروز ما
مهندس محمد توسلي: شصت سال قبل زنده یاد  مهندس مهدي بازرگان سخنراني "احتياج روز" را...
IMAGE
چهار مردان!
مهندس عبدالعلی بازرگان: جمعه بیست و نهم‌ دی‌ماه، بیست و سومین سال‌گرد درگذشت...
IMAGE
این دو نخست وزیر
علیرضا کفایی: مهندس بازرگان اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب بود و از همان...
IMAGE
بازرگان و سیاست خارجی
مصطفی قهرمانیان: – دکترین سیاست خارجی دولت موقت – – به‌مناسبت بیست‌و‌سومین...
IMAGE
این نام را به خاطر بسپارید :” مهدی بازرگان”
مجتبی نجفی: اصلاح طلبی به سبک بازرگان یعنی اینکه در میانه آتش و خونِ انقلاب از...
IMAGE
پلي براي عبور
دکتر حبیب الله پیمان: در چند دهه اخير به استثنای قشر کوچکی از نو كيسگان كه بخش عمده...
IMAGE
بیانیه ابوالفضل قدیانی درباره اعتراضات اخیر
ابوالفضل قدیانی، از فعالین سیاسی و از مبارزان دوران ستم‌شاهی و عضو موسس سازمان...

مصاحبه ها

IMAGE
مصدق به بازرگان اطمینان کامل داشت
گپ و گفتی با  هاشم صباغیان ، وزیر کشور دولت موقت: مجید بجنوردی: متن پیش رو خلاصه...
IMAGE
اصلاح‌طلبی تنها راهبرد واقع‌بینانه است/راهکار اصلی بازگشت به قانون اساسی است
گفت و گوی روزنامه همدلی با مهندس توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران: هرمز شریفیان ـ گفت...
IMAGE
کانون مکانی مناسب برای تمرین کار جمعی است
گفتگوی نشریه کانون فنی فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران با مهندس محمد...
IMAGE
توسعه سیاسی، راه حل توسعه اقتصادی و گذار از بحران‌های اجتماعی
پیشنهادات عماد بهاور، عضو نهضت آزادی ایران پس از اعتراضات شهری دیماه سال ۹۶در...
IMAGE
می‌شود بر میخ کوبید اما نمی توان روی آن نشست
گفتگوی زیتون با سعید مدنی پیرامون اعتراضات اخیر: از اعتراض به « گرانی » آغاز شد و...
IMAGE
شدت نابسامانی‌های اقتصادی اجتماعی از آستانه تحمل مردم عبور کرده
اسکان نیوز: اعتراضات چند روز اخیر تبعات و تحلیل های مختلفی را در پی داشته است....
IMAGE
طرح جدید ترافیک؛ هدفی خوب بدون تمهید شرایط
ارزیابی مهندس محمد توسلی از طرح LEZ در گفتگو با اسکان نیوز؛  مهندس محمد توسلی،...
IMAGE
حسین مردم‌حسینی | گفت‌وگوی منتشر نشده با زنده یاد حسین شاه‌حسینی
گفتگوی روزنامه اعتماد با زنده یاد حسین شاه حسینی: وحید جعفری-روزنامه اعتماد:...
IMAGE
ایستاد و زانو نزد
مصاحبه روزنامه آسمان آبی با مهندس محمد توسلی: عاطفه شمس-خبرنگار: کسانی که حسین...
IMAGE
عماد بهاور در گفت‌وگو با امتداد: هدف اصلی جریان اصلاح طلبی، اصلاح ساختارهای حقیقی قدرت است
امتداد – گروه سیاسی: چند ماه پس از حضور دوباره حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری؛...